Oferta pracy: Pracownik zaplecza sportowego

Szczegóły ogłoszenia

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI
w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
ul. Rozbrat 26, Warszawa


Pracownik zaplecza sportowego
Ośrodek Solec

Umowa na zastępstwo

Ogłoszenie nr 2023.110.2
Termin składania dokumentów: 07.02.2023 r.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Wykonywanie drobnych prac remontowo-konserwacyjnych na terenie Ośrodka w ramach obowiązującego planu technicznego remontów, napraw i konserwacji np. bieżąca konserwacja kortów i boisk sportowych;
 • Asystowanie, zabezpieczanie oraz pomoc przy pracach konserwacyjnych, a także w sytuacjach wystąpienia awarii;
 • Dbanie o utrzymanie czystości na zewnątrz budynku poprzez wykonywanie prac pielęgnacyjnych terenów zielonych (koszenie trawników, dbanie o rośliny);
 • Podstawowa obsługa wyposażenia sportowego tj. przygotowanie boiska i siatek do badmintona, siatkówki oraz przygotowanie wyposażenia do gry w piłkę halową;
 • Codzienne mycie podłóg w hali sportowej i hali do tenisa stołowego;
 • Otwieranie i zamykanie siedziby Ośrodka w dniach i porach wynikających z harmonogramu pracy, po uprzednim sprawdzeniu stanu jego bezpieczeństwa;
 • Utrzymanie w ciągłej sprawności sprzętu sportowego i urządzeń Ośrodka;
 • Czuwanie nad porządkiem i bezpieczeństwem osób przebywających na terenie Ośrodka, meldowanie przełożonym o zauważonych nieprawidłowościach;
 • Codzienna kontrola wskaźników węzła cieplnego i termostatów.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca w Ośrodku Solec w Warszawie ul. Solec 71.
Praca na pełen etat, na podstawie umowy o pracę na czas określony (zastępstwo).
Praca w budynku i na terenie zewnętrznym Ośrodka. Praca fizyczna na dwie zmiany w równoważnym systemie czasu pracy (praca w godzinach: w tygodniu 6:00-14:00, 14:00-22:45, w weekendy 10:00-20:00). Ośrodek czynny od poniedziałku do niedzieli. Dni pracujące przypadające w sobotę lub niedzielę są rekompensowane dniami wolnymi w dni powszednie zgodnie z grafikiem.
Budynek wyposażony w podjazd dostosowany do wózków. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem tylko na korytarzu i pomieszczeniach na parterze. W budynku nie ma windy. Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.


Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • wykształcenie: minimum zawodowe;
 • staż pracy: minimum 2 lata.

Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność obsługi maszyn czyszczących np. szorowarka, kosiarka, myjka ciśnieniowa;
 • umiejętność wykonywania drobnych napraw technicznych;
 • sumienność, dokładność, samodzielność w działaniu, punktualność, umiejętności pracy w zespole;
 • umiejętność wykonywania drobnych napraw;
 • doświadczenie w ośrodkach sportowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie;
 • dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski;
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego)*;
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie: o posiadanym obywatelstwie, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tego naboru oraz o zapoznaniu z zasadami przetwarzania danych osobowych.

WARUNKIEM UDZIAŁU W NABORZE JEST DOSTARCZENIE POPRAWNIE UZUPEŁNIONEGO DRUKU OŚWIADCZENIA.

* Wymogu potwierdzania znajomości języka polskiego dokumentem, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie stosuje się do obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, lub obywateli Ukrainy przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2022.583).

Osoby zainteresowane prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych w treści ogłoszenia w terminie do 07.02.2023 r. poprzez:
 • drogę mailową na adres: rekrutacja@aktywnawarszawa.waw.pl podając w tytule wiadomości „Ogłoszenie nr 2023.110.2”
 • osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Ogłoszenie nr 2023.110.2” do sekretariatu Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA przy ul. Rozbrat 26 (pok. 209)
 • listownie w dopiskiem „Ogłoszenie nr 2023.110.2” na adres Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa)

ZASADY I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA W ZWIĄZKU Z PROWADZONYM NABOREM NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI ORAZ NA ZASTĘPSTWO

Udział w naborze (złożenie dokumentów) oznacza zapoznanie się z poniższymi zasadami przetwarzania danych osobowych.
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie informuje o zasadach i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
1. Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, zwane dalej SCSAW.
2. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z SCSAW pod adresem odo@aktywnawarszawa.waw.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem naboru na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi, w tym na zastępstwo.
4. Podstawą przetwarzania przez SCSAW danych jest zgoda kandydata biorącego udział w naborze.
5. W każdej chwili kandydat może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych:
a) pisząc na adres: ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
b) wysyłając e-maila na adres: odo@aktywnawarszawa.waw.pl
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w naborze.
6. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Sprostowanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest możliwe w terminie wskazanym w ogłoszeniu jako termin dostarczenia dokumentów. Po tym terminie sprostowanie jest możliwe o ile nie wpływa na ważność złożonej oferty.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres prowadzonego naboru, a po jego zakończeniu przez okres oraz
w zakresie określonym w przepisach prawa.
9. SCSAW nie przekazuje danych kandydatów do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania.
11. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez SCSAW danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje kandydatowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawie przetwarzania danych osobowych.
12. Podanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest konieczne do prawidłowego przystąpienia do procesu naboru. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Brak podania numeru telefonu bądź adresu poczty elektronicznej (e-mail) może skutkować brakiem możliwości kontaktu ze strony SCSAW.
13. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 221... ...Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady bezpieczeństwa Portal oprace.pl udostępnia informacje o ofertach pracy pracodawców i pracowników, zarówno firm jak i osób prywatnych

 • Najlepiej spotkaj się osobiście z drugą stroną, umów się na rozmowę kwalifikacyjną lub w celu dopracyzowania zlecenia
 • Sprawdź pracodawcę/pracownika firmę np. w Internecie
 • Nie płać z góry. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych i innych wrażliwych danych. Staraj się o pracę bezpiecznie!
Do góry